• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Obrót nieruchomościami

OBRÓT  NIERUCHOMOŚCIAMI:

 • kupno/sprzedaż wszelkiego rodzaju nieruchomości
 • wynajem nieruchomości wg zlecenia
 • kompleksowe badanie stanów prawnych zbywanych nieruchomości

Obrót nieruchomościami, czyli pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, polega na wykonywaniu czynności zmierzających w szczególności do zawarcia umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości. Takie pośrednictwo winno być wykonywane przez licencjonowanego pośrednika obrotu nieruchomościami, co zapewnia stronom transakcji pewne bezpieczeństwo przy jej finalizacji. Zakres usługi pośrednictwa jest uzależniony od zawartej pomiędzy stronami umowy. Jednak obowiązują pewne standardy „obsługi klienta”, a mianowicie:

 • pozyskanie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 • uzgodnienie z właścicielem warunków pośrednictwa i podpisanie umowy pośrednictwa
 • dokładne zapoznanie się z oferowaną nieruchomością
 • analiza otoczenia, samej nieruchomości i jej stanu technicznego
 • sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości i udzielenie właścicielowi niezbędnych informacji na temat dokumentów wymaganych do sprzedaży
 • ustalenie ceny, po której pośrednik będzie oferował sprzedawaną nieruchomość
 • staranne wykonanie opisu zgłoszonej nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem jej cech charakterystycznych odróżniających ją od innych nieruchomości
 • zaplanowanie czynności zmierzających do sprzedaży nieruchomości udział w przygotowaniu ogłoszeń prasowych i innych materiałów promujących
 • zbudowanie w systemie informatycznym własnej bazy zawierających dane o zgłoszonych ofertach
 • pozyskiwanie osób zainteresowanych kupnem nieruchomości przy pomocy pośrednika i budowanie bazy danych zawierających informacje o kupujących
 • dokładne poznanie potrzeb osób kupujących i uwarunkowań związanych z transakcją
 • zaprezentowanie kupującym odpowiadających im ofert wykorzystanie informacji zwrotnych od osób, które nie kupiły oferowanych nieruchomości
 • pomoc w negocjacjach między osobami zainteresowanymi
 • doprowadzenie do umowy przedwstępnej
 • udzielenie stronom niezbędnych informacji prawnych i podatkowych w miarę znajomości przepisów lub skierowanie do specjalisty
 • pomoc w skompletowaniu dokumentów i przygotowanie do aktu notarialnego udział przy finalizacji transakcji, organizacja rozliczeń.