• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wycena nieruchomości

WYCENA  NIERUCHOMOŚCI:

 • dla zabezpieczenia wierzytelności kredytowej, czyli pod „hipotekę” - współpraca z Bankami: Millennium Bank, Raiffeisen Bank, Kredyt Bank, Credit Agricole, Fortis, PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczości, Deutsche Bank, BOŚ Bank, Alior Bank i in.
 • z tytułu opłat adiacenckich związanych z podziałem nieruchomości
 • określająca wysokość wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu
 • określająca wysokość wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • lokali mieszkalnych i użytkowych (biura, sklepy)
 • nieruchomości w trakcie budowy
 • działek zabudowanych i niezabudowanych
 • działek rolnych i komercyjnych
 • działek zabudowanych w celu ich ubezpieczenia lub innych celów zgodnie ze  zleceniem klienta

Wycena nieruchomości polega na przygotowaniu przez Rzeczoznawcę Majątkowego autorskiej opinii w formie operatu szacunkowego, którego podstawą jest oszacowanie wartości praw do nieruchomości. Nieruchomością zgodnie z kodeksem cywilnym jest kolokwialnie ujmując wszystko to, co trwale związane jest z gruntem i opisane jest w jednej Księdze Wieczystej. Wyceny nieruchomości może dokonywać jedynie Rzeczoznawca Majątkowy posiadający odpowiednie uprawnienia zawodowe przyznane przez Ministra Infrastruktury. Oszacowana w wycenie wartość rynkowa jest to najbardziej prawdopodobna cena możliwa do uzyskania na rynku przy przyjęciu pewnych założeń. Przy czym należy pamiętać, że oszacowana w operacie wartość nie jest ceną transakcyjną. Cena transakcyjna uzależniona jest od umiejętnych negocjacji pomiędzy stronami i może opierać się na danych uzyskanych od Rzeczoznawcy. W procesie wyceny może być określona:

 • wartość rynkowa nieruchomości
 • wartość odtworzeniowa